Saopštenja

Međunarodni dan deteta

Prošlo je 90 godina od Svetske konferencije o dobrobiti dece u Ženevi na kojoj je proglašen 1. jun za Međunarodni dan deteta. Današnji dan je prilika da govorimo o deci i vidimo koliko smo kao društvo učinili za njihovu dobrobit, sigurno okruženje, obrazovanje, zdravlje, igru… Pre svega, koliko smo učinili da deca odrastaju u porodici i da sprečimo njihovo izdvajanje iz porodice.

Za pravilan razvoj dece neophodna je porodica kao prirodno okruženje za razvoj, dobrobit i zaštitu dece. Posledice izdvajanja dece iz porodice mogu biti dramatične, naročito kod male dece zbog brzih razvojnih promena koje doživljavaju. Izdvajanje iz porodice izuzetno je stresno i bolno za decu.

Pa ipak, u Srbiji blizu 6.000 dece je odvojeno od roditelja. 15 % ove dece je smešteno u institucijama. U 2013. godini 1.202 dece oduzeto biološkoj porodici i to 435 zbog grubog zanemarivanja i zlostavljanja. Podrška porodici pre izdvajanja deteta tokom dužeg vremenskog perioda pružana je tek u 15% slučajeva. Svaka peta porodica kojoj je oduzeto dete nije imala pre toga nikakav vid podrške (pre oduzimanja deteta nisu preduzimane nikakve mere). Još jedan podatak. Porodice sa decom su u većem riziku od siromaštva. Da li siromaštvo može biti razlog da se nekome oduzme dete?

Javnost je uznemirana saznanjem da je nekome u Srbiji oduzeto dete zbog siromaštva

Međunarodni dan deteta MODSSvesni smo da postoje porodice koje se susreću sa brojnim problemima koji mogu da otežaju njihovo funkcionisanje. Zato je podrška roditeljskoj i biološkoj porodici za staranje o deci prepoznata kao obaveza države i osnovni uslov za sprečavanje izmeštanja dece iz bioloških porodica.

Zato je potrebno da Republika Srbija obezbedi stabilna finansijska sredstva i druge resurse za obezbeđenje usluga za porodice kod kojih postoji visok rizik od izdvajanja dece, odnosno kod porodica kojima je potrebna podrška za ponovno ujedinjenje i povratak deteta nakon alternativnog staranja.

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS poziva Vladu Republike Srbije da posveti posebnu pažnju rešavanju brojnih problema i prepreka koje stoje na putu ostvarivanja prava sve dece – prava da se bez diskriminacije pravilno razvijaju i rastu, igraju se i obrazuju i dostojanstveno, bezbedno, zdravo i srećno žive u okrilju svoje porodice.