Vesti

Konferencija “ Podrška deci i porodicama u izbegličkoj krizi”: Zaštita dece mora biti prioritet

„Srbija je od 2015. zamlja koju nije zaobišla izbeglička kriza. Kao društveno odgovorna država, Srbija je posebnu pažnju posvetila deci izbeglicama i maloletnicima bez pratnje i preduzela mere kako bi se ovoj deci obezbedilo ono što im je uskraćeno. Zbog toga što želimo da ovoj deci obezbedio ono što im je uskraćeno, preduzimamo sve potrebne mere, da uslovi života u kojima borave sve izbeglice, a posebno deca, budu na najvišem nivou“, rekao je Zoran Đorđević, ministar u ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i scijalna pitanja na konferenciji „ Podrška deci i porodicama u izbegličkoj krizi “, koju su SOS Dečija sela Srbija organizovala u hotelu „Crystal“ u Beogradu, povodom Svetskog dana dečijih prava, 20. novembra.

SOS Dečija Sela, konferencija, zaštita dece

Ministar Đorđević je u svom izlaganju istakao značaj saradnje sa organizacijama civilnog društva, kada je u pitanju podrška deci i porodicama, posebno se osvrnuvši na saradnju sa SOS Dečijim selima Srbija.

Prema proceni UNHCR-a, u Srbiji trenutno boravi oko 4.600 izbeglica. Skoro plovinu ovog broja čine deca, koja su najugroženija kategorija izbeglica.

Izbeglice, a posebno žena i dece suočeni su sa diskriminacijom, siromaštvom i marginalizacijom i mi moramo učiniti sve što je u našoj moći da im pomognemo”, istakao je na otvaranju konferencije Michel Saint Lot, direktor misije UNICEF-a u Srbiji, istakavši koliko je važna uloga organizacija civilnog društva u pružanju pomoći i obezbeđivanju usluga za decu izbeglice, dok je Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić u svom izlaganju istakao značaj umrežavanja i saradnje svih aktera – vladinog, nevladinog sektora, institucija i organizacija za odgovor na potrebe izbeglica. 

SOS Dečija Sela, konferencija, zaštita dece

“Kao organizacija posvećena brizi o deci i porodicama, SOS Dečija sela Srbija podseća da zaštita dece izbeglica i maloletnika bez pratnje i poštovanje njihovih prava treba da budu prioritet, kao i da moramo uraditi sve što je u našoj moći da obezbedimo adekvatnu brigu i zaštitu, za ovu, izrazito ranjivu grupu”, istakla je prof. dr Nevena Čalovska, predsednica Upravnog odbora Fondacije SOS Dečija sela Srbija, predstavivši rezultate koje je ova organizacija postigla radeći sa izbeglicama od 2015. do danas.

U drugom delu skupa učesnici – predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalni pitanja, Komeserijata za izbeglice i migracije, centara za socijalni rada, nevladinih organizacija i državnih institucija, učestvovali su u radu dve tematske grupe, na teme “Podrška porodicama u izbegličkoj krizi” i “Podška deci bez pratnje” i definisali svoje preporuke za unapređenje budućeg rada na terenu.

Broni programi SOS Dečijih sela

Tokom konferencije, učesnici su imali priliku i da pogledaju izložbu „Boje života“, na kojoj su prikazani umetnički radovi i crteži dece i mladih izbeglica, nastali na radionicama koje SOS Dečija sela Srbija za njih organizuju u prihvatnim centrima širom Srbije.

SOS Dečija Sela, konferencija, zaštita dece

SOS Dečija sela Srbija pomoć i podršku izbeglicama pružaju od avgusta 2015. godine, kroz Program urgentne pomoći “Solidarnost”, koji je pokrenut uz podršku Međunarodne organizacije SOS Dečija sela, UNICEF Srbija i drugih donatora.

*** SOS Dečija sela Srbija obezbedila donaciju za osam škola u Srbiji

Pored direktne brige o deci i porodicama, SOS Dečija sela obezbedila su: Sigurna mesta za decu, Kutak za majke i bebe, Porodični kutak , Kutak za mlade, IT Kutak, podršku “Super autobusa” i timova za zaštitu dece, podršku formalnom i neformalnom obrazovanju dece izbeglica, materijalnu i nematerijalnu pomoć i psiho-socijalnu podršku za korisnike, podršku nadležnim državnim institucijama i lokalnim zajednicama, kroz jačanje njihovih kapaciteta za odgovor na izbegličku krizu.

Trenutno SOS Dečija sela Srbija sprovode aktivnosti za izbeglice u 12 od 18 prihvatnih centara širom Srbije.

SOS Dečija sela Srbija su nevladina, humanitarna, neprofitna organizacija, u Srbiji prisutna od 2004. godine, kroz brigu o deci bez roditeljskog staranja u SOS Dečijem selu Kraljevo, Centre za podršku porodici u Nišu, Obrenovcu i Beogradu, Programe podrške hraniteljskim porodicama u Nišu i Kraljevu, Program za podršku zapošljavanju mladih u Beogradu i programe hitne pomoći posle zemljotresa u Kraljevu, poplava u Obrenovcu i Lazarevcu i pomoći izbeglicama u tranzitu kroz Srbiju.