MODS u medijima

Kako unaprediti zaštitu žrtava nasilja u porodici? (TV B92, Vesti)

Saša Stefanović, MODS, AŽC, Tanja Ignjatović, KZM Medija centar

Nakon dva tragična slučaja ubistava u Centrima za socijalni rad, Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) i Autonomni ženski centar organizovali su konferenciju za medije na kojoj su predstavili Preporuke za unapređenje sistemskih mera u oblasti sprečavanja i zaštite od nasilja u porodici.

Država mora da reaguje i zaštiti žrtve nasilja u porodici! Preporuke poslate na adrese tri ministarstva

Konferencija je bila vrlo posećena, kako sa strane stručnjaka tako i od medija, a televizija B92 je istražila priču iz nekoliko uglova.