„Super devojčice“ – Online radionice i internet kampanja

Projekat Super devojčice osmišljen je sa ciljem osnaživanja devojčica uzrasta od 12 do 18 godina sa teritorije opštine Ćićevac, kako bi postale sopstvene heroine i to putem radionica koje će voditi vršnjačke edukatorke, kao i internet kampanje kroz koju ćemo promovisati poruke i priče uspešnih žena kao uzora za devojčice.

Putem konkursa za učešće na projektu, odabrale smo 20 devojčica koje će tokom jula, avgusta i septembra meseca učestvovati na našim radionicama. Polaznice radionica motivisaćemo da i same, kao mlade devojke, postanu društveno aktivne, borkinje za slobodu i ravnopravnost, kao i da naučeno prenesu svojim vršnjakinjama i vršnjacima u okviru odeljenskih zajednica.

Promovisanje primera uspešnih žena u različitim profesijama, omogućiće devojčicama da i sebe zamisle u nekoj od tih profesija i ohrabriti ih na putu ličnog razvoja i napretka.

Projekat Super devojčice sprovodi se zahvaljujući podršci Fondacije Rekonstrukcija ženski fond.

Radionice će se održavati subotom tokom jula, avgusta i septembra.