Realizacija seminara Primena osnova programa Reggio Emilija u vrtiću

Opšti cilj programa je unapređivanje neposrednog rada vaspitača i stručnih saradnika sa decom i roditeljima kroz uvođenje elemenata principa Ređo pedagogije u vrtiću.

Specifični ciljevi programa:

  1. upoznavanje sa teorijskim i kulturnim kontekstom nastajanja i savremenog funkcionisanja vrtića Ređo Emilija;
  2. osnaživanje vaspitača za aktivniju ulogu u kreiranju sopstvene uloge u odnosu na dete/decu po principima Ređo

Emilije

  1. menja formalnu ulogu dokumentacije u Ustanovi u dokumentovanje projektnog rada kao izvor zajedničkog učenja

dece i odraslih po principu Ređo Emilije.;

  1. upoznavanje sa iskustvima primene modela vrtića “Ređo Emilija” u našim

uslovima