Centar za prava deteta kreće sa realizacijom projekta Prava deteta u Srbiji – Unapređivanje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije

Projekat Prava deteta u Srbiji – Unapređivanje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije Centar za prava deteta sprovodi u saradnji sa International Rescue Committee i ASTRA i ima za cilj poboljšanje ishoda za decu u kontaktu sa zakonom, kroz sistemsko ostvarivanje prava deteta i podršku zasnovanu na iskustvima iz sudske prakse u postupcima koje sprovode nosioci javnih ovlašćenja.