Članice MODS-a Vesti

Pravilnik protiv zloupotrebe dece u medijske svrhe

Prijatelji dece Srbije, a u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, objavili su publikaciju ,,Deca i mediji – Pravilnik protiv zloupotrebe dece u medijske svrhe i Kodeks o zaštiti dece od političkih zloupotreba“.

Publikacija je nastala u okviru projekta: Deca i mediji – Sprečimo zloupotrebu dece u medijske i političke svrhe.

„Na moguće pitanje čemu ponovo otvaramo temu Deca i mediji odgovaramo da ona stalno mora biti inovirana shodno novim okolnostima i potrebama. U tom smislu ovaj Pravilnik treba da ima aktivno podsticajan karakter. U vreme usvajanja Kodeksa deca i mediji iz 1993. godine, koji ostaje integralni deo ovog dokumenta, nije postojala gotovo nikakva pravna regulativa ove oblasti. Danas, kada se to promenilo, to je i razlog da se novi deo teksta nazove, i u stručnoj i široj javnosti zaživi kao – Pravilnik koji treba da postojeću regulativu i samoregulativu unapredi, a neke nove fenomene rasvetli i demistifikuje.

Prijatelji dece Srbije, kao i uvek, žele da i na ovaj način za bar par koraka unapred pomere položaj svakog deteta u našem društvu, te se nadamo da će prihvatanjem ovog dokumenta, i njegove implementacije u svom radu, mediji ostati naši odgovorni saveznici, a u najboljem interesu svakog deteta u našem društvu.

Treći deo ovog dokumenta je Kodeks o zaštiti dece od političkih zloupotreba, kojim ćemo ponovo podsetiti, ali i obavezati političke organizacije da neće zloupotrebljavati decu u političke svrhe“.

Publikaciju možete preuzeti OVDE.

Autor publikacije: Prvoslav S. Plavšić
Radna grupa: Iva Eraković, Božidar Dimić
Godina izdanja: 2019.